naprzeciw czy na przeciw - blendy.pl

Czy naprzeciw piszemy razem czy osobno?

Odpowiem od razu: formą poprawną jest pisownia łączna, czyli naprzeciw (lub naprzeciwko – alternatywna i również poprawna wersja językowa).

Pisownia rozdzielna na przeciw jest formą błędną.

Czym w ogóle, od strony gramatycznej, jest słowo naprzeciw?

Jest ono dawnym połączeniem przyimkowym, funkcjonującym we współczesnej polszczyźnie jako tzw.  zrost  2 wyrazów: na i przeciw.

1. Może ono pełnić funkcję przyimka. Pamiętacie rysunek domku z lekcji języka polskiego w podstawówce? Możecie obejrzeć go na naszym wcześniejszym wpisie.

Przyimek naprzeciw oznacza miejsce, ku któremu zwrócony jest dany przedmiot lub osoba.

Synonimy:

vis-a vis

na wprost (to akurat piszemy rozdzielnie).

Przykłady zastosowań:

Naprzeciw mojego rodzinnego domu co rok kwitły białe bzy.”

“Bankomat znajduje się zaraz naprzeciwko wejścia do supermarketu.”

Oprócz miejsca przyimek naprzeciw może również oznaczać kierunek ruchu ku czemuś, np.:

“Zacisnąłem pięści i ruszyłem naprzeciw memu przeznaczeniu.”

Podsumowując, najbardziej kompetentną i satysfakcjonującą mnie definicją przyimka naprzeciw, jaką znalazłem, jest definicja Słownika Języka Polskiego PWN:

naprzeciw / naprzeciwko: przyimek komunikujący, że coś znajduje się lub dzieje się w miejscu, do którego dana osoba lub rzecz jest zwrócona, albo że ktoś idzie w kierunku, z którego spodziewa się nadejścia danej osoby”

2. Naprzeciw może występować również w funkcji  przysłówka.

Przysłówek, dla odświeżenia pamięci, jest częścią mowy, określającą czynności, stany i inne cechy. Występuje razem z czasownikami, przymiotnikami lub innymi przysłówkami. Odpowiada na pytania jak? gdzie? kiedy?

“W dziupli naprzeciw siedzą dwa krasnale.”

“Mieszkam tuż naprzeciw, zapraszam na pogawędkę!”

Synonimem przysłówka naprzeciw mogą być zwroty: z drugiej stronypo przeciwnej / przeciwległej stronie, na drugiej stronie.

Mam nadzieję, że tym artykułem wyszedłem naprzeciw Twoim potrzebom, droga Czytelniczko / drogi Czytelniku, i rozwiałem niniejszym kolejną  wątpliwość językową, ku chwale naszej ukochanej polszczyzny! 🙂

Gdybyś zechciał / zechciała podzielić się Twoimi uwagami, stoję Ci naprzeciw i zachęcam do komentowania poniżej.

Serdecznie pozdrawiam!

Włodzimierz

Osoby, które weszły na ten wpis, wpisywały w wyszukiwarce Google często poniższe frazy kluczowe:

  • na przeciw
  • naprzeciw
  • na przeciw czy naprzeciw
  • naprzeciwko
  • https://blendy pl/na-przeciw-czy-naprzeciw