Według słownika angielsko-polskiego PWN-Oxford słowo „banner” oznacza między innymi:

  1. transparent
  2. sztandar
  3. chorągiew
  4. nagłówek
  5. banner

Nad tym ostatnim przekładem „angielsko-angielskim” chcę się przez chwilę skupić. Słowo „banner” jest anglicyzmem zakorzenionym w polskiej mowie, pojawił się jednak w powszechnym użyciu nie przez wzgląd na jego ekonomię językową wobec „transparentu” czy „chorągwi” ale dlatego, że słowo to wnosi nowe znaczenie. Oznacza ono, w potocznym rozumieniu, coś takiego:

blendy.pl banner czy baner

„Banner” w Internecie to graficzny transparent reklamowy, najczęściej w formacie GIF (rzadziej JPG), będący odnośnikiem do strony www reklamowanej treści (produkt, wydarzenie, akcja charytatywna itp.). Jest to wirtualny odpowiednik reklamy typu outdoor w fizycznym świecie, drukowanej najczęściej na płachcie materiału lub wyświetlanej na telebimie.

Słownik PWN dodaje jeszcze inne, bardziej swojskie i właściwe określenie dla „bannera” a jest nim:

„pasek reklamowy”.

Jaka jest poprawna pisownia tego słowa: „banner” czy „baner”?

Słownik PWN wskazuje na obie formy jako poprawne. Według mnie jednak, forma pisana „banner” zostanie wyparta przez bardziej swojsko brzmiący „baner”. Dlaczego?

W języku angielskim podwójne nn wymawiane jest jak jedno n. Przykłady:

banner                                 [‚bænə(r)]

scanner                               [‚skænə(r)]

W obu przypadkach podwójne nn nie jest również wymawiane w języku polskim, dlaczego więc miałoby być tak pisane? Sam szacunek dla angielskiego pierwowzoru to za mało.

Stawiam na „baner”, podobnie jak inni wcześniej postawili na „skaner”.

Pozdrawiam.

Włodzimierz