Pisaliśmy już o tym, jak rozpocząć przywitanie w e-mailu i czy “witam” to poprawna forma rozpoczęcia korespondencji.

Tym razem temat pokrewny: formy adresatywne w korespondencji pisanej.

Na początek krótki quiz. Która z poniższych form adresatywnych jest według Ciebie najbardziej odpowiednia?

Jak najchętniej rozpoczęłabyś / rozpocząłbyś e-mail / list / czat:

  1. Szanowny Panie Janie! / Szanowna Pani Anno!
  2. Szanowny Panie Kowalski! / Szanowna Pani Kowalska!
  3. Szanowny Panie! / Szanowna Pani!

Z mojego doświadczenia wynika, że w polskim kręgu kulturowym forma pierwsza (Panie [+Imię]) jest jak najbardziej dopuszczalna i akceptowalna przez obie korespondujące strony.

Panie Krzysztofie!

Forma ta jest, co prawda, bardzo spoufała ale coraz częściej akceptowalna.

Gorzej (w polskim kręgu kultury językowej) wypada forma adresatywna Szanowny Panie+[Nazwisko] a to dlatego, że jest to forma mocno oficjalna i stwarza ona niepotrzebny dystans.

Należy też zwrócić uwagę na to, że nazwisko nazwisku nie równe. To nasza polska przypadłość właśnie.

Inaczej prezentują się nazwiska deklinowalne, inaczej nazwiska nieodmienne:

Szanowny Panie Brodka!

Szanowny Panie Dobrowolski!

Porównując standardy naszych zagranicznych przyjaciół, niedopuszczalne są u nich formy:

Mr. John!

Herr Hans!

Zamiast tego są:

Dear John!

Lieber Hans!

Wracając do Polski, spotykamy jeszcze następujące, bezimienne formy przywitania:

Szanowny Panie!

Szanowna Pani!

ale ich raczej należy unikać, ze względu na ich bezimienność właśnie.

ZŁOTA PORADA:

Jeśli nie wiesz, jak się zwrócić do Twojego rozmówcy, odwołaj się do Jego pozycji:

Szanowny Panie Prezesie!

Zdarzały mi się zwrotki w stylu:

“Dziękuję za informacje, ale nie jestem prezesem, lecz dyrektorem ds. rozwoju.”

Nobilitacja: bezcenna! 🥇