Tak się jakoś dzieje, iż bardzo często mówimy, ale dokładnie nie wiemy, jak by to faktycznie trzeba było zapisać. Powiedzieć łatwo , zapisać trudniej.

Dzisiaj dwa przykłady zwrotów / słów, które mają odmienny zapis. Chodzi o wyrażenia:

- co najmniej 

- cokolwiek

Na pierwszy rzut oka wydaje się, iż nie powinno być żadnej różnicy pomiędzy tymi dwoma słowami. A jednak…Jedno z nich piszemy razem ( cokolwiek), natomiast drugie osobno ( co najmniej).

I najgorsze w tym wszystkim jest to, że w mowie potocznej w ogóle nie słychać oddzielenia słów „co” i „najmniej”. Nie ma tutaj żadnej zasady, dlaczego się tak pisze, a nie inaczej. Te dwa przypadki musimy po prostu zapamiętać.

Osoby, które weszły na ten wpis, wpisywały w wyszukiwarce Google często poniższe frazy kluczowe:

  • co najmniej razem czy osobno
  • conajmniej razem czy osobno
  • cokolwiek razem czy osobno
  • co najmniej pisownia
  • conajmniej