Niby można „ubrać sweter”. Ale od razu mówię, iż nie jest to wyrażenie w pełni zgodne z zasadami gramatycznymi. Jest to regionalizm małopolski.

Niektórzy by powiedzieli nawet, że jest to pozostałość po zaborze, który był na tej ziemi.

„Ubrać sweter” można z powodzeniem zastąpić wyrażeniami:

„Ubrać w sweter„.

Lub też

„założyć sweter”.

Takich form używają ludzie wszędzie poza terenem miasta Krakowa, i jego okolicami.

Regionalizmy mają to do siebie, iż nie są całkowicie wykluczone, aczkolwiek w języku literackim są niedopuszczalne.