Polacy nagminnie używają sformułowania „większa połowa”. My po po prostu uwielbiamy mówić w ten sposób. Ale przecież „połowa” nie może być „większa” od połowy.! Jedna połowa jest dokładnie taka sama jak druga. Połówki są identyczne. Chcemy czy nie, jest to forma niepoprawna.

Jeżeli planujemy użyć tego typu zwrotu możemy to zrobić przynajmniej na 3 sposoby, które są poprawne:

„ponad połowa”

„większość”

„większa część”

Czasem warto się zastanowić chwilę, jak daleko nasza mowa potoczna odbiega od zasad gramatycznych.

Osoby, które weszły na ten wpis, wpisywały w wyszukiwarce Google często poniższe frazy kluczowe:

  • większa połowa
  • bledy jezykowe