Bardzo wiele związków frazeologicznych używamy na co dzień i pewnie często nawet nie wiemy, że to, co akurat wypowiedzieliśmy, ma coś wspólnego z frazeologią.

Wymieńmy kilka znanych związków frazeologicznych z krótkim omówieniem:

Mieć węża w kieszeni – tak mówimy o kimś , kto jest skąpy.

Obiecywać gruszki na wierzbie – obiecywać coś zupełnie nierealnego, coś, czego na pewno nie spełnimy.

Umywać ręce – unikać odpowiedzialności za coś; związek ten prawdopodobnie ma swoje korzenie w historii i osobie Piłata, który umył ręce, nie chcąc być odpowiedzialnym za wydanie Chrystusa na śmierć.

Pięta Achillesa – jakiś słaby punkt; chyba każdy wie, iż źródłem tej frazeologii jest Mitologia.

Związki frazeologiczne niezwykle ubarwiają język. Ich funkcjonowanie w danej gramatyce sprawa, że staje się ona niepowtarzalna. Jakkolwiek języki obce również posiadają coś takiego, jak związki frazeologiczne, to jednak nie da się ich bezpośrednio tłumaczyć, tak jak w przypadku pojedynczych słów.

Osoby, które weszły na ten wpis, wpisywały w wyszukiwarce Google często poniższe frazy kluczowe:

  • związki frazeologiczne
  • popularne zwiazki frazeologiczne
  • znane zwiazki frazeologiczne
  • najpopularniejsze związki frazeologiczne
  • związki frazeologiczne z literatury